shutterstock_530821249.jpg

Wat is coaching & counseling?

Wat is coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen te helpen in positieve zin te veranderen. De wisselwerking tussen inzicht en gedrag speelt hierin een centrale rol. Coaching is doel- en resultaat gericht zodat je kan groeien. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. 

Wat is counseling ?

Counseling is een aanpak waarbij (in vergelijking met coaching) de schep dieper gestoken kan worden indien het probleem dieper is geworteld. Wanneer je vastloopt in een coachingstraject, is in veel gevallen een innerlijke blokkade of conflict de oorzaak wat je belemmert om de gestelde doelen te behalen. In de praktijk zie je dat coaching en counseling vaak in elkaar overgaan. 

Waarom zoeken mensen coaching?

De meeste dingen gaan toch goed...?

En er is ook iets waar je niet alleen uit komt, op dit moment..

Waar je al een tijdje tegenaan loopt en je hulp bij wilt, want je bent er ondertussen helemaal klaar mee. Je wilt wat anders.

Je gaat dit probleem zelf aanpakken als je daar de tijd voor neemt, dus waarom niet nu? Je bent met het bezoeken van deze pagina al op weg. Met coaching kun je deze verandering versnellen.

Het verschil tussen counseling en therapie

Het verschil tussen counseling en therapie is gradueel. Wanneer je vast zit in iets en zonder hulp van buiten niet vooruit komt maar toch gewoon in staat bent je leven te leiden, kun je goed met counseling toe.

De counselor begeleidt door structurering van het proces, het geven van feedback en adviezen, en het brengen tot inzichten en bewust worden van mogelijkheden. De counselor werkt vooral ontwikkelingsgericht en coachend.

Wanneer je niet goed in staat bent 'normaal' te functioneren omdat je psychische probleem te zwaar is, is psychotherapie de aangewezen weg.

De therapeut structureert het proces, geeft feedback en adviezen, brengt tot inzichten, en pleegt interventies om je zelfsturing, genezingskracht, en het nemen van verantwoordelijkheid voor je leven te versterken. De therapeut is eerder probleemgericht en werkt zowel in het verleden als het heden en de toekomst.

Waarom kies je voor een Intergratieve coach, counselor of therapeut ?

Integratief werken betekend dat de de coach, counselor of therapeut gelooft dat er niet één ware theorie en niet één waar wereldbeeld is. Hij/ zij is opgeleid om de technieken en strategieën van verschillende theorieën te kennen en gebruiken

Bij de klassieke éénschoolse benadering gelooft de therapeut in één theorie waarop die benadering gestoeld is, gebruikt hij of zij de technieken en strategieën die met die benadering verbonden zijn.

Er zijn ondertussen echter meer dan 250 verschillende theorieën die verschillend beschrijven waar mentale problemen vandaan komen en waar de oplossing ligt. Dat betekend dat bij de klassieke éénschoolse benadering het afhangt van het wereldbeeld van de therapeut welke therapie je krijgt.

Maar welke therapie vorm werkt dan het best? Onderzoek wijst uit dat alle therapieën even goed kúnnen werken en maar dat dit afhangt van het wereldbeeld van de client: heeft de client een spiritueel wereldbeeld, dan is hij/ zij meer gebaat bij een therapie met een spirituele benadering. Heeft een client een rationeel wereldbeeld dan is een client meer gebaat bij een therapie met een rationele benadering. De effectiviteit van een behandeling hangt dus voor een belangrijk deel ervan af, in hoeverre een behandelaar in staat is aan te sluiten bij het wereldbeeld van de client.

Integratieve behandelaars zijn om die reden opgeleid om verschillende therapievormen toe te passen afhankelijk van het wereldbeeld van de client. Er wordt bij integratieve therapie dus eigenlijk een therapie op maat gemaakt die past bij het wereldbeeld van de client in plaats van de klassieke éénschoolse benadering waarbij een client in het wereldbeeld van de therapeut wordt gepast.